Giới thiệu chung

Định hướng phát triển

Sứ mệnh
​Mang lại sư đổi mới trong phương thức kinh doanh nhân sự, góp phần vào hạnh phúc của từng cá nhân và doanh nghiệp
Tầm nhìn
​Lao động tích cực và tận hưởng niềm vui trong công việc. Truyền cảm hứng và mang lại hạnh phúc cho khách hàng
Giá trị
 • Theo đuổi ý nghĩa xã hội trong kinh doanh, không chạy theo lợi nhuận đơn thuần
 • Trước sự thay đổi cơ cấu kinh tế toàn cầu và sự phát triển công nghệ AI, chúng tôi sẽ không ngừng tìm tòi, nghiên cứu điểm giao giữa 3 yếu tố: sự nghiệp, công việc và cuộc sống để truyền tải đến mọi người.
 • Luôn hướng đến sự đổi mới trong mô hình kinh doanh, dịch vụ và phương thức vận hành
 • ​Nỗ lực cống hiến không ngừng nhằm mang lại giá trị tích cực
 • Luôn ý thức rằng thành công của khách hàng là thành công của chính chúng tôi
 • Tiên phong trong cách làm việc mới bỏ qua các cách làm quy cũ
 • Theo đuổi và duy trì phong cách làm việc chuyên nghiệp
 • Theo đuổi và duy trì cách quản lý mới, tinh thần làm việc nhóm và chia sẻ thông tin
 • Đặt mình vào vị trí khách hàng trước khi hành động, lấy chữ "Tâm" là kim chỉ nam kinh doanh
 • Facebook Basic Black

                                                                                                             © 2017 by Grasp!

Facebook tiếng Nhật

 • Facebook Basic Black

Facebook tiếng Nhật

 • Black Twitter Icon