Trao đổi chuyển việc

Mẫu đăng ký

*Thông tin bắt buộc

Điều kiện công việc

Nếu bạn đã có CV xin việc, xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi

Upload File
Max File Size 15MB

Grasp!

Chi nhánh tại Hồ Chí Minh

195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 

Chi nhánh tại Hà Nội

Indochina Plaza, 24, Xuan Thuy Road, Cau Giay Dist, Hanoi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email / điện thoại / SKYPE

090-6299930 (日本語・English)

090-9820998 (Tiếng việt・日本語)

© 2017 by Grasp!

  • Facebook Social Icon

Facebook tiếng Nhật

  • Facebook Social Icon

Facebook tiếng Việt

  • Twitter Social Icon

Twitter tiếng Nhật

  • Instagram

 Instagram

 © 2017 by Grasp!