Trao đổi thông tin tuyển dụng

Mẫu liên hệ

*Thông tin bắt buộc

Nếu Quý khách đã có bảng miêu tả công việc cho vị trí cần tuyển, xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi

Upload File
Max File Size 15MB

Grasp!

Chi nhánh tại Hồ Chí Minh

195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 

Chi nhánh tại Hà Nội

Indochina Plaza, 24, Xuan Thuy Road, Cau Giay Dist, Hanoi

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email / điện thoại / SKYPE

090-6299930 (日本語・English)

090-9820998 (Tiếng việt・日本語)

© 2017 by Grasp!

  • Facebook Social Icon

Facebook tiếng Nhật

  • Facebook Social Icon

Facebook tiếng Việt

  • Twitter Social Icon

Twitter tiếng Nhật

  • Instagram

 Instagram

 © 2017 by Grasp!